Taide käyttöön -hankkeessa työskentelee asiantuntijoita seitsemästä organisaatiosta.

 
 
 

Ornamo

Ornamo on hankkeen päätoteuttaja. Neuvomme mieluusti kaikissa taiteen ja rakentamisen yhdistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Vastaamme hankkeen viestinnästä. Ota yhteyttä!

 
 

Projektipäällikkö
Anna Rikkinen

anna.rikkinen@ornamo.fi
+358 44 743 3577

Viestintä
Miisa Pulkkinen

miisa.pulkkinen@ornamo.fi
+358 40 523 9984


 

 
 
 

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Cuporen osahanke selvittää julkisen taiteen käyttöä viimeaikaisissa suomalaisissa rakennushankkeissa ja taiteen käytön vaikutuksia eri toimijoiden ja toimialojen kannalta. Hankkeessa laaditaan mittaristo taiteen vaikutusten arviointiin. 

Projektipäällikkö
Oona Myllyntaus

oona.myllyntaus@cupore.fi
+358 46 921 7163

Erikoistutkija
Sari Karttunen

sari.karttunen@cupore.fi
+358 50 327 1414

Frei Zimmer Oy

Frei Zimmer on tamperelainen julkisen taiteen konsultointiin, suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut yritys, joka laatii hankkeessa eri ohjeistuksen välittäjätoiminnan kilpailutukselle.

Koordinaattori
Laura Lehtinen

laura.lehtinen@freizimmer.fi
+358 50 379 3555

Koordinaattori
Heini Orell

heini.orell@freizimmer.fi
+358 44 971 5158

Haaga-Helia ammattikorkea-koulu Oy

Yksityinen ammattikorkeakoulu Haaga-Helia kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näitä aloja. Haaga-Helia kehittää hankkeessa taidekonsulttien ja -asiantuntijoiden liiketaloudellista osaamista.

projektipäällikkö
hanna rajalahti

hanna.rajalahti@haaga-helia.fi
+358 40 488 7269

 

Rakennustietosäätiö RTS sr

Rakennustietosäätiö RTS:n taiderakentamisessa.fi-verkkosivu yhdistää taiteen tilaajan ja taiteilijan. RST kehittää sivustoa, jotta se helpottaisi taiteen kytkemistä osaksi rakennettua ympäristöä.

Projektipäällikkö
Petri neuvonen

petri.neuvonen@rakennustieto.fi
+358 40 7007862

Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupunki vetää Yhteiskuntataiteilija-hanketta yhteistyössä Suomen kasvukäytävän kuntien kanssa. Hankkeessa edistetään taiteen toteutusta osana kaavoitusta ja rakentamista sekä luodaan malli kuntien väliselle taideasiantuntijatyölle.

Projektipäällikkö
Marjukka korhonen

marjukka.korhonen@riihimaki.fi
+358 400 591 045

Sonja leppänen

sonja.leppanen@riihimaki.fi
+358 406 357 150

erja väyrynen

erja.vayrynen@riihimaki.fi

Taideyliopisto - Seinäjoen yksikkö

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö järjestää hankkeessa valtakunnallista koulutusta, jonka tavoite on kehittää kuntien taiteen tilaamisen osaamista ja osallistaa asukkaat kuntien ja kaupunkien kehittämiseen.

Projektipäällikkö
piia kleemola-välimäki

piia.kleemola-valimaki@uniarts.fi
+358 40 710 4382