Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen

Luova suunnittelu tuo laatua rakennettuun ympäristöön.

 

Taide käyttöön -hanke yhdistää taiteen ja rakentamisen. Hankkeessa kehitetään kuntien, kaavoittajien ja yritysten tarpeisiin palveluja, jotka helpottavat luovan suunnittelun hankintaa.

Tavoitteemme on laajentaa luovan suunnittelun käyttöä niin, että siitä tulee kiinteä osa rakennushankkeita. Kaupungistumiseen saadaan uusia ratkaisuja ja rakenteellisessa muutoksessa oleva rakennussektori saa uusia malleja. Päämäärämme on hyvä ja kestävä elinympäristö.

Päämäärien saavuttamiseksi tarjoamme ja kehitämme palveluja ja työkaluja eri kohderyhmille: hankintaosaamisen kehittämistä kunnille ja rakennussektorille, liiketoiminta- ja markkinointiosaamista luovan alan yrityksille erityisesti taidekonsultoinnin alalla ja luovalle suunnittelulle uutta liiketoimintaa rakentamisesta.

Taide käyttöön – Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hankkeemme mahdollistaa Hämeen ELY-keskuksen myöntämä Euroopan sosiaalirahaston tuki.

Laaja-alaisessa hankkeessamme on erityisasiantuntemusta tutkimuksen, taiteen, muotoilun, korkeakoulutuksen, rakentamisen ja kuntakehittämisen aloilta. Hankkeen päätoteuttaja on Ornamo ja kumppanimme ovat Frei Zimmer, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Rakennustietosäätiö RTS, Riihimäen kaupunki ja Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö.

 
 
Symbolit_RGB_1.png