Taide käyttöön kunnissa

 

Kunnat ovat Suomessa merkittäviä julkisen taiteen tilaajia. Prosenttiperiaatteeseen on sitoutunut suuri osa Suomen suurimmista kaupungeista ja myös pienet kunnat toteuttavat julkisen taiteen hankkeita uudisrakentamisen sekä korjausrakentamisen yhteydessä. Taide käyttöön -hanke esittelee parhaita julkisen taiteen käytäntöjä ja kannustaa yhä uusia kuntia tilaamaan taidetta juuri niille sopivilla tavoilla. Otetaan julkinen taide käyttöön -seminaarissa perehdyttiin Oulun parhaisiin julkisen taiteen käytäntöihin maaliskuussa 2019.

 
 
 

TAIDE KUNNAN VETOVOIMAN LISÄÄJÄNÄ JA LAATUTEKIJÄNÄ RAKENTAMISESSA

Taide käyttöön -hankkeen projektipäällikkö Anna Rikkinen kertoo taiteesta kunnan vetovoimatekijänä. Teiden varsille tai liikenneympyrään sijoitettu taide voi toimia konkreettisena sisäänheittäjänä, joka herättää kiinnostuksen käydä tutustumassa kaupunkiin ja kuntaan. Taide on parhaimmillaan osa kaupungin identiteettiä ja tekee alueesta vetovoimaisen. Elinympäristön laatutekijänä se edistää asukkaiden sosiaalista kanssakäyntiä ja mahdollistaa kohtaamisia.

 
 

OULUN TILAKESKUKSEN ASENNEILMAPIIRI JA TOIMINTAMUODOT, RAHOITUSOSUUDET JA YHTEISTYÖHANKKEET TAIDEMUSEON KANSSA

Oulun tilapalveluiden johtaja Jouko Leskinen kertoo kaupungin onnistumisista: kuinka Oulu toteuttaa yhteisrahoituksellisesti mielenkiintoisia hankkeita julkisen taiteen kentällä ja myös yksittäisissä teoshankinnoissa.

OULUN TAIDEMUSEO JULKISEN TAITEEN TILAAJANA, OSANA YHTEISTYÖVERKOSTOJA JA -PROSESSEJA

Oulun taidemuseon amanuenssi Tarja Kekäläinen kertoo, kuinka Oulussa toteutetaan julkista taidetta prosenttiperiaatteella eli kuinka noin prosentti uudis- tai korjausrakennushankkeen kustannuksista käytetään taiteen tilaamiseen. Prosenttitaide vaatii monimuotoista ja moniammatillista yhteistyötä ja -rahoitusta onnistuakseen. Oulussa Kuvataidetyöryhmä vie kuvataiteen prosessia suunnittelusta kohti valmista teosta.Prosenttiperiaatteen ja tilaustöiden merkitys taiteilijalle. MIKSI NE OVAT TÄRKEITÄ JA MITKÄ OVAT TAITEILIJAN TARPEET NÄISSÄ PROSESSEISSA?

Taiteilijan rooli on muutoksessa. Prosenttitaide on luonut uuden mahdollisuuden tuoda taide näkyväksi arkeen. Oululainen kuvanveistäjä Minna Kangasmaa kertoo julkisen taiteen teoksistaan.