Seitsemän teesiä taiteesta ja rakentamisesta

 
  1. Julkisen taiteen taloudelliset vaikutukset ovat arvioitavissa.

 

2. Järkevällä kilpailutuksella saadaan tarkoituksenmukaisia välittäjätoiminnan palveluja.

 

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuripolitiikan alan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio. Cupore tutkii hankkeessa, kuinka mitata julkisen taiteen taloudellisia vaikutuksia.

 

Frei Zimmer on tamperelainen julkisen taiteen konsultointiin, suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut yritys. Frei Zimmerin tehtävänä hankkeessa on laatia eri tilanteissa ja eri tilaajatahoja palveleva ohjeistus välittäjätoiminnan kilpailutukselle tavoitteena välittäjätoiminnan käytön laajentaminen.

 

3. Taidekonsultoinnissa on uutta liiketoiminta-potentiaalia.

 

4. Kunnat hyötyvät yhteistyöstä taideasiantuntemuksen tilaamisessa.

 

5. Julkinen taide kiinnostaa kuntatilaajia ja asukkaita.

 

6. Palvelu auttaa taiteen tilaajaa löytämään oikean taiteilijan ja teoksen.

 

7. Julkinen taide hyödyttää rakennusalaa ja kehittyviä kaupunkeja.

Haaga-Helia on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Haaga-Helia tehtävä hankkeessa on kehittää taidekonsulttien ja -asiantuntijoiden liiketaloudellista osaamista.


Riihimäen kaupunki vetää Yhteiskuntataiteilijatoimintaa yhteistyössä Suomen kasvukäytäväalueen kuntien kanssa. Hankkeessa edistetään taiteen toteutusta osana kaavoitusta ja rakentamista ja luodaan malli kuntien väliselle taideasiantuntijatyölle.


 

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö järjestää hankkeessa valtakunnallista koulutusta, jonka tavoite on kehittää kuntien taiteen tilaamisen osaamista ja osallistaa asukkaat kuntien ja kaupunkien kehittämiseen.


 

Rakennustietosäätiö RTS:n Taidepankki on verkkopalvelu, joka yhdistää taiteen tilaajan ja taiteilijan. RTS kehittää Taidepankkia, jotta se helpottaisi taiteen kytkemistä osaksi rakennettua ympäristöä.


Ornamo on hankkeen päätoteuttaja. Muotoilun ja taiteen järjestö koordinoi osahankkeita ja kertoo hankkeen viestinnässä, mitä erilaisia hyötyjä ja etuja julkisella taiteella on rakennusalalla ja kaupunkikehittämisessä. Ornamo on kumppanina ROTI-prosessissa.