Mitä taidekonsultti tekee ja kuinka työ kääntyy liiketoiminnaksi?

 
Kirsi Pitkänen kertoi työstään ja toteuttamistaan taidehankkeista Taide käyttöön -valmennuksessa. Kuva: Miisa Pulkkinen.

Kirsi Pitkänen kertoi työstään ja toteuttamistaan taidehankkeista Taide käyttöön -valmennuksessa. Kuva: Miisa Pulkkinen.

Taide käyttöön -valmennus on nyt käynnissä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Nykyiset ja tulevat taidekonsultit saavat kevään ajan tukea liikentoimintansa kehittämiseen. Ensimmäisessä Taide käyttöön -valmennuksessa määriteltiin, mitä taidekonsultointi on ja kuka sitä tekee.

 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu järjestää kevään 2019 ajan liiketoimintavalmennusta taidekonsulteille ja visuaalisen alan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa liiketoimintaansa taidekonsultointiin. Valmennus on yksi Taide käyttöön -hankkeen seitsemästä osahankkeesta, joilla haetaan ratkaisumalleja taiteen ja rakentamisen yhdistämiseen.

 Haaga-Helian ensimmäinen valmennustilaisuus järjestettiin tammikuussa, ja se keskittyi tarkastelemaan taidekonsultointia välittäjä- ja liiketoimintana. Kevään ajan valmennus tarjoaa oppia taidekonsultin asiakassuhteisiin, brändäämiseen, myyntiosaamiseen ja sopimuksiin sekä kilpailutuksiin. Valmennukseen osallistuu kaksikymmentä ammattilaista. Keväällä julkaistaan vapaaseen käyttöön valmennuksen työkirja, jota kaikki taidekonsultoinnista kiinnostuneet ja työkseen tekevät voivat käyttää oman osaamisensa kehittämiseen.

 Taidekonsultointi on nuori ja kasvava ala

 Taidekonsultit ovat nuori ammattikunta Suomessa. Ammattimaista taidekonsultointia ja -koordinointia on tehty maamme aluerakentamishankkeissa 1990-luvulta lähtien, ja konsulttien osaamiselle on ollut kysyntää muiden muassa Helsingin Arabianrannan ja Joensuun Penttilänrannan laajoissa rakennushankkeissa sekä kymmenissä pienemmissä kuntien taidehankkeissa ympäri maata. Taiteen ja rakentamisen yhdistävää tutkintokoulutusta ei ainakaan vielä Suomessa ole , mutta täydennyskoulutusta voi tänä vuonna hankkia ensimmäistä kertaa Haaga-Helian valmennuksessa ja Taideyliopiston ERKO-koulutuksessa. Taidekonsultteja toimii Suomessa muutamia kymmeniä, ja useimmilla on taiteilijan, muotoilijan tai arkkitehdin koulutus.

 Haaga-Helian valmennuksessa omasta taidekonsultin työstään kertoi Kirsi Pitkänen, joka on työskennellyt konsulttina rakennushankkeissa vuodesta 2015 lähtien. Hän tekee Art Impact -yrityksensä kautta julkisen taiteen yleissuunnittelua ja taidehankkeiden koordinointia etenkin Keski-Suomessa. Kuopion Muotoiluakatemiasta valmistunut Pitkänen on myös installaatio- ja performanssitaiteilija, ja hän toimi Taiteen edistämiskeskuksen visuaalisten taiteiden läänintaiteilijana Keski-Suomessa 2014–2016.

 Millaista taidekonsultin työ on?

 ”Tässä työssä on hyvä, jos nauttii haasteista”, Pitkänen naurahtaa.

 Taidekonsultointi on uutta rakennusalalla. Taide tulee usein rakennushankkeeseen mukaan kunnallisen päätöksenteon kautta niin, että kunta on tehnyt päätöksen prosenttiperiaatteesta eli noin prosentti rakentamisen budjetista päätetään käyttää taiteen ostamiseen, tai kunta haluaa hankkia taidetta vaikkapa ehtona tontinluovutukselle. Tällöin rakennuttaja maksaa tietyn rahastomaksun tai korvauksen vastineeksi siitä, että saa luvan rakentaa. Taidekonsultti tulee rakennushankkeeseen mukaan, kun aletaan suunnitella, millaista taidetta tilataan ja mihin se sijoitetaan.

 Taidekonsultti, -asiantuntija vai -koordinaattori?

 Taiteen ja rakentamisen yhdistävälle ammattilaiselle on monta ammattinimikettä: taidekonsultti-, -asiantuntija ja -koordinaattori. Kirsi Pitkänen kertoo tarjoavansa sekä taidekonsultointia että -koordinointia, ja ero on tehtävän rajauksessa. Konsultti on yleisnimike ulkopuoliselle asiantuntijalle, ja taidekonsultti voi tarjota asiantuntemustaan mm. rakennushankkeen taiteilija- ja teosvalinnoissa ja taiteen teeman sekä paikkojen suunnittelussa. Taidekonsultilta voi tilata taidekonseptin, joka määrittelee millaista taidetta tilataan ja mihin se sijoitetaan. Konseptoinnissa konsultin läheinen kumppani on arkkitehti.  Konsultti voi laatia konseptin myös ilman, että itse osallistuu sen toteuttamiseen.

 Taidekoordinointi on Pitkäsen mukaan käytännönläheisempää työtä.

 ”Taidekoordinaattori vastaa taidehankkeen käytännön toteutuksesta, kuten työmaakokouksista käymisestä, budjetin seurannasta ja ylipäänsä hankkeen etenemisestä”, Pitkänen selittää.

 Molemmissa työtehtävissä on tärkeää tuntea taiteen tekniikat, materiaalit ja erityispiirteet sekä rakennusalan käytännöt. Taidekonsultti on sekä taiteen että rakentamisen asiantuntija, joka tekee tiivistä yhteistyötä muiden suunnittelijoiden kanssa. Oikea ajoitus on olennaista taidehankkeen onnistumisessa.

 ”Työni on jatkuvaa kehitystyötä ja tavoite on päästä aina vain varhaisemmassa vaiheessa mukaan rakennushankkeeseen.”

Oikea-aikaisuus ja selkeästi sovitut vastuut takaavat sen, ettei taiteen takia synny ylimääräisiä kuluja ja lisätyötä. Esimerkiksi teoksen valaistus tai sen vaatimat perustustyöt voidaan tehdä samalla kuin muutkin vastaavat urakat. Taidekoordinaattori varmistaa, että työt työmaalla etenevät aikataulussa ja suunnitellusti ilman ikäviä yllätyksiä.

 Agentit ja managerit ovat välittäjätoiminnan ammattilaisia

 Haaga-Helian valmennuksessa vieraili myös Luovan talouden agentit ja managerit ry AGMAn johtaja Kati Uusi-Rauva kertomassa välittäjätoiminnasta. Taidekonsultoinnin lailla koko luovan alan välittäjätoiminta on Suomessa vielä uutta, vaikka kansainvälisesti business on vakiintunutta. Alan kasvu on jo reipasta. Vuonna 2017 AGMAn jäsenyritysten liikevaihto oli 28 miljoonaa euroa, ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti 100 %.

 Välittäjä on taiteilijan tai tekijän kumppani, joka tukee ja myy sekä konseptoi ja brändää asiakastaan – tarpeen ja tilauksen mukaan. Agentin tai managerin tehtävä on edistää päämiehensä liiketoimintaa, mikä vapauttaa tekijälle aikaa luovaan työhön. Agentin tehtävät keskittyvät myyntiin, mutta hän voi myös konsultoida tuotekehitys- tai rahoituskysymyksissä. Manageri on tukiresurssi, joka ei tyypillisesti tee myyntityötä, joskin tehtävät vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Onko taidekonsultti taiteen agentti tai manageri? Ajatus ei ole ainakaan vielä vakiintunut, sillä taiteen välittäjärakenteita ovat Suomessa lähinnä taidegalleriat, jotka toimivat päämiestensä eli taiteilijoiden agentteina. Taidekonsultti voisi ydintehtäviensä puolesta kuitenkin toimia myös agenttina, joka on päämiehen ammattimainen sparraaja, tuotekehityksen tuki  ja tulkki päämiehen sekä asiakkaan välissä – kaikki mitä suurimmissa määrin myös taidekonsultin työtä. Kati Uusi-Rauva mainitsee välittäjätyön parhaaksi puoleksi vapauden kehittää ja kehittyä.

 ”Tässä työssä voi vapaasti olla luova”, Uusi-Rauva lupaa.

 

Taide käyttöön -valmennuksesta ja muiden osahankkeiden etenemisestä sekä kuulumisista kerrotaan tällä sivustolla. Heräsikö kysymyksiä tai haluatko kuulla lisää? Ota toki meihin yhteyttä.

 

 
Miisa Pulkkinen